Vortebehandling

910A5332


Fotvorter oppstår på grunn av en infeksjon av et vortevirus. Før fotvorter utvikler seg, infiserer vorteviruset cellene nederst i huden slik at celledelingen går raskere. Dette gjør at det oppstår en knute i huden som kalles fotvorte. Fotvorter er spesielle på den måten at de ligger under foten og vorten vil presses innover i huden. Dette er det som medfører smerter for den som har fotvorter.

Vi behandler fotvorter med biocry, frysing av fotvorter, eventuelt lapis behandling.

Ved frysing av fotvorter oppstår en betennelse reaksjon i huden, som fører til at en får en væskefult blemme slik at en del, eller hele vorta kan fjernes.