Hva er en fotterapeut?


Fotterapeuter er autorisert helsepersonell som har kompetanse på fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene.
Fotterapeuter har unik helsefaglig kompetanse på fot, og behandler plager knyttet til hud, skjelett og negler.
Vi kan lindre, forebygge og behandle en rekke fotplager som kan oppstå. Fotterapeutens behandlinger kan hjelpe deg som opplever fotsmerter og redusert funksjonsevne.

Selv om du ikke opplever problemer med føttene i dag, vil fotterapi være en nyttig investering for fremtiden. Ved å gå regelmessig til fotterapeut kan du redusere utviklingen av feilstillinger i føttene og få hjelp til å bevare en god fothelse.


 
Fotterapeut

Hudbehandlinger
Fjerner skånsomt hard hud, limer hudsprekker og gir individuell veiledning i hvordan du kan ta vare på føttene dine.

Neglebehandlinger
Vi kan enkelt og skånsomt behandle smerefulle negler. Dersom neglen endrer fasong, tykkelse eller farge bør du ta kontakt med en fotterapeut. Vanlige behandlingsmetoder er å slipe neglen, fjerne rester av død hud i neglefalsen og sørge for at neglen klippes riktig. I noen tilfeller kan det være nødvendig med korrigering av neglen ved hjelp av bøyle eller spange som letter trykket på en smertefri måte og får neglen til å vokse rett.

Avlastningsterapi
En aktiv person utsetter føttene for enorme påkjenninger daglig. Ved hjelp av avlastningsterapi kan fotterapeuten redusere trykkbelastninger og forhindre feilstillinger i føttene. Avlastningene tilpasses kundenes individuelle behov. Avlastningsterapi kan også brukes til å forebygge sår, ved å trykkavlaste deler av foten som er spesielt utsatt for belastning.

Skorådgivning
Fotterapeuter kan gi deg skorådgivning og hjelper deg med å velge ut riktig fottøy til ulike bruksområder; som jobb, fritid og trening. Dette for å forebygge trykkbelastning, smerter, og over lengre tid, feilstillinger. Personer med feilstillinger trenger gjerne spesialsydde sko som tilpasses av ortopediske verksteder.

Pleie av føtter og råd for egenpleie
Fotterapeuter vil med bakgrunn i fotens tilstand gi deg råd om hvordan du selv kan vedlikeholde en god fothelse.

Norske Fotterapeuters Forbund jobber med å skille mellom fotterapeut og fotpleier.